ROBOTYKA

Zestawy WeDo 2.0 to kreatywne zestawy klocków LEGO, zawierające ciekawe i kolorowe elementy konstrukcyjne, czujniki i silnik. Dzięki temu zestawowi już najmłodsi odbiorcy będą mogli bawić się i uczyć razem z LEGO. WeDo 2.0 pozwala na budowanie nieskomplikowanych, jednak bardzo ciekawych konstrukcji, ponadto rozwija kreatywność oraz przybliża dzieciom zagadnienia z dziedziny techniki i przyrody.

WeDo 2.0 pic
LEGO WeDo-2.0

Główne założenia warsztatów

• kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
• kształtowanie wyobraźni przestrzennej rozwijanie zainteresowań technicznych
• wykorzystanie wiedzy z matematyki
• wprowadzenie w fascynujący świat robotyki

Realizowane projekty w ramach zajęć

Łazik naukowy Milo​

milo


Projekt ten polega na odkrywaniu jak naukowcy i inżynierowie mogą wykorzystać łazik w badaniach miejsc, w które ludzie nie mogą dotrzeć.

Uczniowie mają możliwość podczas zajęć, wykorzystać czujniki ruchu i nachylenia, które umożliwią im dalsze eksperymentowanie i programowanie robotów.

Projekty kierowane

Ciągnięcie

Projekt polega na badaniu skutków działania sił zrównoważonych i niezrównoważonych na ruch ciała.

ciągnięcie

Prędkość

Projekt dotyczy badania, jakie czynniki sprawiają, że samochód jedzie szybciej oraz co pozwala przewidzieć jego ruch w przyszłości.
prędkość
zaba

Przeobrażenie żaby

Projekt dotyczy modelowania przeobrażenia żaby za pomocą konstrukcji LEGO i określenia cech charakterystycznych organizmu w każdej postaci.

rośliny i zapylacze

 

Rośliny i zapylacze

Projekt ten polega na modelowaniu przy pomocy LEGO zależności pomiędzy zapylaczem i kwiatem w fazie reprodukcji.